Fotografowanie podczas liturgii

Pragnąc zagwarantować sacrum liturgii oraz umożliwić pobożne uczestnictwo wiernych we Mszy Świętej i innych nabożeństwach

PRAGNIEMY PRZYPOMNIEĆ ZASADY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA PODCZAS LITURGII:

Brak możliwości komentowania