Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest urzędem Kościoła, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej wspópracy z hierarchią Kościoła:

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska.

 

AKCJA KATOLICKA w naszej parafii została reaktywowana podczas
Walnego Zgromadzenia dnia 3 grudnia 2017 roku. 

Na mocy decyzji Księdza Biskupa Andrzeja Jeża
prezesem parafialnego oddziału Akcji Katolickiej został
p. Grzegorz Pyrchla

STATUT AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

REGULAMIN AKCJI KATOLICKIEJ W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 

 

Brak możliwości komentowania