Caritas

Pogarszająca się sytuacja materialna mieszkańców naszej parafii zmusiła do powstania organizacji, która otoczyłaby opieką najbardziej potrzebujących. I tak w 1994 roku powołany został Zespół Charytatywny Caritas, który pod kierunkiem i w imieniu Ks. Proboszcza Prałata Franciszka Pacholika wyszukiwał najbardziej pokrzywdzonych przez los, osamotnionych i chorych. Nowo powołany zespół tworzyli: Pani Maria Matuga – przewodnicząca, Pani Janina Bryg – zastępca, Ludwik Paprocki – skarbnik, Zbigniew Chodór – sekretarz i pozostali członkowie: Edward Jurek, Krystyna Matyjewicz, Ewa Bryg, Bogusława Cichowska, Krystyna Karaś, Helena Uriasz, Krystyna Placek, a poźniej dołączyła Ewa Krupa i Urszula Kozioł. Zajmujemy się przede wszystkim pomocą dla potrzebujących. Fundusze pozyskujemy ze sprzedaży baranków wielkanocnych, świec wigilijnych, zniczy i składek. Przywozimy i rozprowadzamy żywność z Caritas Diecezjalnego. Kupujemy węgiel, drzewo na opał, lekarstwa i odzież. Organizujemy również spotkania wigilijne dla samotnych, robimy paczki świąteczne. Bierzemy czynny udział we wszystkich uroczystościach Kościelnych i parafialnych.

Potrzebujesz pomocy?

Chcesz pomóc?

CZEKAMY NA CIEBIE!!!

Brak możliwości komentowania