Nowy Kościół


Uroczystość Konsekracji – 28 VI 2008 r.

 

Historia budowy kościoła Chrystusa Króla Wszechświata:

Wszystko zaczęło się na przełomie roku 1996/1997. Zbliżający się rok 2000 – Jubileuszowy stał się dopingiem do podjęcia decyzji o budowie nowej świątyni. Podczas dorocznej kolędy księża rozpytali parafian – czy remontujemy i poszerzamy stary czy budujemy nowy kościół? Zdecydowana większość parafian opowiedziała się za budową nowego kościoła. Już w lutym 1997 roku zawiązał się 45 – osobowy Komitet Budowy Kościoła, wybrani i zaprzysiężeni zostają skarbnik i dwie księgowe. Utworzono Komisję Rewizyjną, parafię podzielono na 17 rejonów w systemie dwójkowym do pomocy w pracach budowlanych.

W marcu 1997 roku zaczęto gromadzić fundusze (ofiary) w Banku Spółdzielczym w Pilźnie. Projektantami tego obiektu zostali Państwo Ewa i Jacek Gyurkovich – Politechnika Krakowska. Zaproponowali oni siedem projektów, z których Komisja Kościelna, Komitet Budowy oraz Biuro Zabytków w Tarnowie wskazali na obecny jako odpowiedni architektonicznie do blisko stojącego starego zabytkowego kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła. W nawiązaniu do zbliżającego się roku Jubileuszowego 2000 – wybrano tytuł kościoła – Chrystus Król Wszechświata.

8 czerwca 1997 roku w Krakowie Papież Jan Paweł II poświęcił Kamień Węgielny pod budowę naszej świątyni. 10 czerwca 1998 roku Ks. Bp Dr Jan Styrna poświęcił plac pod budowę, w tym samym miesiącu otrzymaliśmy zezwolenie na budowę.Głównym majstrem budowli został Pan Jan Raś z Niedźwiady, a nadzór techniczny sprawował Pan inż. Leszek Zapał z Krakowa.Wydatną pomocy otrzymaliśmy od Urzędu Gminy w Pilźnie, szczególnie ze strony Burmistrza Pana Zygmunta Pieczonki i Jego zastępcy (później także Burmistrza) Pana Edwarda Serwatki. Bardzo dobrze układała się współpraca z Burmistrzem Panem Józefem Chmurą.

Przy zaangażowaniu i pomocy wszystkich Parafian prace posuwały się szybko do przodu. Serca rosły, gdy mury wspinały się ku górze.25 listopada Roku Jubileuszowego 2000 J.E. Ks. Bp dr Wiktor Skworc wmurował Kamień Węgielny, przy 5-tysięcznym tłumie ludzi zgromadzonych na tej uroczystości. 21 maja 2001 roku Ks. Bp dr Jan Styrna poświęcił krzyże i dzwony ufundowane przez parafian, które 10 sierpnia 2001 roku zamontowano na wieży kościoła. Imiona dzwonów: Wojciech, Chrystus Król, Stanisław i Kazimierz, a sygnaturka otrzymała imię Matki Bożej Częstochowskiej.Na szczególne podkreślenie zasługuje solidne wykonawstwo prac budowlanych. Dach pokryto blachą miedzianą przez Pana Czesława Proszowskiego z Ładnej. Tynki wykonała firma Pana Tadeusza Czachór z Ropy. Stolarkę aluminiową wykonała firma Pana Józefa Stacha w Limanowej. Stolarkę drewnianą wykonał Pan Kazimierz Kotwica z Mielca. Posadzki i schody wykonano z granitu przywiezionego z Włoch.Wielką pomoc parafia otrzymała od Rodaków z Chicago. Kierownictwo nad pomocą sprawowali Prezesi Pan Stanisław Kozioł i Pan Stanisław Zima, którzy w latach 2003 i 2007 dwukrotnie zaprosili Ks. Proboszcza Franciszka Pacholika do siebie, zrefundowali podróże i pomogli zebrać ofiary na budowę nowego kościoła. Dużą pomocą w przedsięwzięciu stał się plebański las, z niego wycięto drzewo na całą budowę.Nie byłoby nowego kościoła gdyby nie było wiary, ofiarności i pracowitości Parafian, Bożej Opatrzności i Błogosławieństwa w tym wielkim dla Naszej Parafii przedsięwzięciu.Dnia 28 czerwca Roku Pańskiego 2008 o godz. 1600 odbyła się Uroczystość Konsekracji Nowego Kościoła. Przy zgromadzonym tłumnie Ludzie Bożym J.E. Ks. Bp dr Wiktor Skworc poświęcił świątynię…

.

Tak wyglądała budowa:…

 

Brak możliwości komentowania