Odpust parafialny ku czci św. Bartłomieja Apostoła

W niedzielę 26 sierpnia w naszej parafii przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Bartłomieja Apostoła. Sumę odpustową celebrował Ks. prałat Adam Nowak (wikariusz w Łękach Górnych w latach 1951 – 1955). Kazanie o charakterze patriotycznym wygłosił Ks. prałat Władysław Szewczyk.